Läs gärna igenom Villkoren som beskriver dina skyldigheter och rättigheter ingående: bastasvenskabonusar.com är en hemsida som ger information till besökarna. Genom att använda Hemsidan godkänner du att völja dessa Villkor (eller Avtal). Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen klicka på knappen Kontakta oss som är belägen längst ned på vår Hemsida. Denna Avtal beskriver på vilket sätt du får använda Hemsidan. Vi uppmanar dig att läsa igenom detta Avtal ibland för att anpassa dig till framtida ändringar. Varje sådan modifikation kommer att börja gälla när den publiceras på Hemsidan eller www.bastasvenskabonusar.com. Om du använder Hemsidan eller Villkoren efter att några ändringar publicerats godkänner du ändringarna. Villkoren i vår Integritetspolicy och eventuella varningar som gäller Hemsidan eller Tjänsten som skickas till dig eller läggs upp på Hemsidan är kopplade till och därmed en del av detta Avtal.

Dessa Villkor beskriver din relation till bastasvenskabonusar.com (“Företaget”) som drivs av bastasvenskabonusar.com (“oss”, “vi”, eller “vår”). I vilket fall som helst bör du läsa igenom dessa Villkor noga innan du använder Tjänsten. När du besöker eller använder Tjänsten krävs att du bekräftar och följer dessa Villkor. Villkoren gäller alla besöker, kunder och andra personer som besöker eller använder Tjänsten. Om du vet att du inte kan följa någon del av villkoren får du inte använda Tjänsten. Auktoriserad användning Tjänsten och dess innehåll och funktioner tillhör och kommer att fortsätta tillhöra bastasvenskabonusar.com och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av uppehållsrätt, varumärkesskydd och lagarna i både Azerbajdzjan och andra länder. Vårt varumärke och trade dress får inte användas i samband med någon privatperson eller företag innan bastasvenskabonusar.com har godkänt detta. Kopplingar till andra hemsidor Våra tjänster kan innehålla kopplingar till tredje parts-hemsidor eller företag som inte är garanterade av eller kontrollerade av bastasvenskabonusar.com. bastasvenskabonusar.com har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, säkerhetssystemen och krypteringar hos andra företag och hemsidor. Du bekräftar och godkänner också att bastasvenskabonusar.com inte behöver ta ansvar för eller riskera något, indirekt eller direkt, när det gäller skador eller problem som kan tänkas uppstå när du använder dig av innehåll eller tjänster hos sådana företag eller sidor som finns tillgängliga på sådana hemsidor. Vi uppmanar dig därför att kontrollera villkor och säkerhetssystem hos tredje parts hemsidor som du besöker. Avstängning Vi kan stänga av eller omedelbart förhindra dig att nå hemsidan, utan någon tidigare varning, av vilken anledning som helst, vilket även inkluderar när du brutit mot våra Villkor. Vid avstängning kommer du omedelbart att förlora tillgången till våra Tjänster.

Ansvarsbegränsning bastasvenskabonusar.com, dess styrelse, representanter, assistenter, administratörer, leverantörer eller anställda kommer inte på något sätt att ta ansvar för indirekta, tillfälliga, olösta eller slumpartade skador, inklusive, men inte begränsade till, förlust av fördelar, data, uppgifter eller andra betydande problem som kan uppstå som resultat av (I) din tillgång till eller oförmåga att få tillgång till eller använda våra Tjänster; (ii) eventuell direkt påverkan från tredje parts sidor på våra Tjänster; (iii) eventuell information som erhållits via vår Service; och (iv) otillåten åtkomst till, användning av eller ändring av informationen, utan någon särskild hänsyn till certifikat, kontrakt, åtalbara handlingar eller andra lagbrott, utan att ta hänsyn till om vi har informerat om möjligheten att liknande skador ska uppstå, och utan hänsyn till om någon föreslagen lösning har misslyckats att visa något resultat. Friskrivningsklausul Du använder våra Tjänster på din egen risk. Våra Tjänster erbjuds “i befintligt skick” och “i mån av tillgänglighet”.

Våra Tjänster erbjuds utan någon slags försäkringar, utan att överväga uttalade eller rekommenderade, inklusive men inte begränsade till, eventuella uppfattade garantier för säljbarhet, att det inte föreligger något intrång eller hur vi erbjuder våra tjänster. bastasvenskabonusar.com, dess ledning, anställda och licensgivare garanterar inte att
a) Våra Tjänster fungerar oavbrutet, säkert, eller är åtkomliga under någon bestämd tid eller i någon särskild tidszon;
b) eventuella problem eller misstag kommer att lösas;
c) Tjänsten är fri från virus och inte innehåller någon annan malware; eller
d) att resultatet av din användning av våra Tjänster Service uppfyller dina förhoppningar.

Tolkning av lagen Dessa Villkor är beskrivna och ska tolkas i enlighet med lagen i Azerbajdzjan, utan hänsyn till eventuella lagkonflikter. Om vi inte kan uppfylla en del av våra skyldigheter utifrån dessa Villkor kommer inte att räknas som att det upphäver dessa rättigheter. I händelse av att en domstol tycker att en del av våra Villkor är felaktiga eller inte kan uppfyllas kommer resterande Villkor att bestå. Dessa Villkor utgör det kompletta avtalet mellan oss gällande våra Tjänster, och ersätter och kompletterar de eventuella tidigare avtal vi har mellan oss gällande våra Tjänster. Ändringar Vi förbehåller oss rätte, efter eget gottfinnande, att justera eller komplettera våra Villkor oavsett tidpunkt. Vid större ändringar försöker vi uppdatera Villkoren inom 30 dagar. Det är alltid vi själva som avgör vad som är en större ändring. Om du fortsätter att använda dig av våra Tjänster eller besöka sidan efter att ändringarna träder i kraft innebär det att du godkänner de nya villkoren. Om du inte godkänner de nya Villkoren måste du sluta använda dig av våra Tjänster.

Kontakta oss
Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss: stod@bastasvenskabonusar.com

Integritetspolicy
Denna Integritetspolicy representerar hemsidan bastasvenskabonusar.com och dess administration online. Genom att besöka bastasvenskabonusar.com godkänner du denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy beskriver vilken typ av data som bastasvenskabonusar.com samlar in från kunderna samt hur vi förvarar och använder den. Våra gästers säkerhet är viktig för oss, och vårt mål är att skydda den. De av våra besökare som är ungdomar måste tillfråga sina vårdnadshavare eller föräldrar innan de lämnar ut information på någon hemsida, och vi litar på att familjer sätter upp regler gällande nätbaserad delning av personuppgifter. bastasvenskabonusar.com (“oss”, “vi”, eller “vår”) driver hemsidan bastasvenskabonusar.com (“Administrationen”). Denna hemsida informerar dig om våra strategier när det gäller att smala in, använda och dela individuella uppgifter när du använder våra Tjänster och de val du kan ta i relation till denna information. Vi använder oss av din information för att kunna tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du att vi samlar in och använder data enligt denna strategi. Om de inte beskrivs i denna Integritetspolicy så har de termer vi använder i denna Integritetspolicy samma betydelse som i våra Villkor som finns på bastasvenskabonusar.com

Definitioner
• Tjänsten innebär bastasvenskabonusar.com som drivs av bastasvenskabonusar.com
• Personuppgifter Personuppgifter är den information om en privatperson som kan identifieras via denna information (eller information tillsammans med andra uppgifter som vi redan har eller kommer att få, som gör att vi kan identifiera personen).
• Användarinformation Användarinformation är uppgifter som samlas in automatiskt antingen när våra Tjänster används eller från själva Tjänsten (till exempel hur länge en besökare stannar på en sida).
• Cookies är små filer med information som sparas på din enhet (dator eller mobiltelefon).
• Dataregisteransvarig Dataregisteransvarig innebär den anställda eller det företag som (antingen själv eller tillsammans) bestämmer hur och på vilket sätt individuella uppgifter används eller ska användas. I enlighet med denna Integritetspolicy är vi själva Dataregisteransvariga för din personliga information.
• Databehandlare (eller Tjänsteleverantörer) innebär en privatperson eller ett företag som hanterar uppgifterna enligt Dataregisteransvarigs instruktioner. Vi kan anlita administratörer och olika Databehandlare för attbehandla dina uppgifter så korrekt som möjligt.
• Registrerad person (eller Användare) Användare innebär en person som använder våra Tjänster och är föremål för Personuppgifterna. Datainsamling och användning Vi lagrar ett antal olika unika sorters information i olika syften för att kunna erbjuda och förbättra våra Tjänster till dig. Olika sorters information som vi lagrar: Personuppgifter När du använder våra Tjänster kan vi be dig att ge oss en del identifierbara uppgifter som kan användas för att kontakta och identifiera dig (“Personuppgifter”). Denna sorts identifieringsinformation kan bestå av, men är inte begränsd till: • Cookies och Användarinformation Vi kan på samma sätt samla in information om hur besökarna når och använder tjänsten (“Användarinformation”). Denna Användarinformation kan bestå av uppgifter, till exempel din dators Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), programform, de sidor av våra Tjänster som du besöker, tid och datum för ditt besök, hur lång tid du spenderar på sidorna, och annan symptomatisk information. Spårning och Cookieinformation Vi använder kakor och liknande spårningstjänster för att övervaka besökarnas rörelsemönster på våra Tjänster och lagra viss information. Kakor är dokument som sparar små informationsfiler som kan innehålla en unik identifierare. Kakorna skickas till din webbläsare från en hemsida och sparas sedan på din enhet. Vi använder också signaler och innehåll för att samla in och spåra informationen och för att förbättra och analysera våra Tjänster. Du kan uppdatera din webbläsare så att den nekar alla kakor, eller visar när en kaka har skickats. Men om du inte accepterar kakor kommer du inte kunna använda vissa delar av våra Tjänster.

Cookiepolicy
bastasvenskabonusar.com (“oss”, “vi” eller “vårt”) använder cookies på hemsidan bastasvenskabonusar.com (“Företaget”). Genom att använda Tjänsten godkänner du användandet av cookies.
Vår Cookiepolicy belyser vad cookies är, med vilka metoder vi använder dem, vilka tredje part som kan samla in information via cookies på Tjänsten, dina val gällande cookies och ytterligare information om cookies.

Vad är cookies?
Cookies är små filer med information som skickas till din webbläsare från en webbsida som du besöker. En cookierapport sparas ned på din webbläsare och låter vår Tjänst eller ett oberoende företag komma ihåg dig och göra dina kommande besök enklare och vår Service mer aktuell för dig.
Cookies kan antingen bestå av “permanenta” eller “sessions”-cookies. Permanenta kakor sparas på din PC eller mobila enhet när du kopplar ner dig, medan sessionskakor försvinner så fort du stängt ned din webbläsare.
Så använder bastasvenskabonusar.com cookies
När du använder och besöker Tjänsten kan vi spara ned olika cookies på din webbläsare.

För att kunna erbjuda vissa delar av våra Tjänster
1) Använder Hemsidan cookies och andra hjälpmedel för att kunna registrera icke-personlig kvantifierbar information, till exempel hur lång tid som spenderas på att läsa igenom innehållet på en specifik sida, eller vilka annonser som får flest klick av våra besökare. Sådan information gör att vi kan förbättra vår Hemsida, våra tjänster och din upplevelse. De flesta webbläsare är inställda för att ta emot cookies automatiskt. Men om du inte godkänner detta kan du ställa in ditt program så att det nekar cookies. Om du mot förmodan skulle vilja neka och ta bort cookies kan detta påverka en del information och tjänster på vår Hemsida. Genom att använda och besöka Hemsidan godkänner du Hemsidans användning av cookies som beskrivs i paragraf 6.
2) Cookies är generellt bara små bitar av information som Hemsidan delar med din hårddisk eller andra analysverktyg på sidan i registreringssyfte.
3) Även om informationen som samlas in via cookies inte ger oss någon individuell information (eftersom den till exempel inte registrerar ditt namn eller efternamn), låter den oss anpassa annonser och annat innehåll, vilket kan vara intressant för dig enligt den information våra cookies har samlat in. Detta kan gälla artiklar, intressant marknadsföring och annan information. Cookies används därmed för att förbättra din upplevelse online, och dessutom också för analys och behandling av informationen. Vi använder alltså cookies på Hemsidan av anledningarna i tabellen under paragraf 6 (d) nedan.
4) När vi har sparat särskild information om dig (som vi till exempel fått när du registrerat dig) kan vi kombinera den med information vi fått från cookies på din registrerade profil.

Du kan tacka nej till cookies i din webbläsare när du vill, men det kommer att minska tillgången till våra Tjänster. Det kommer dessutom att ta bort alla inställningar du har gjort. Om du tar bort cookies kan också göra att hemsidan fungerar sämre på de sidor som kräver information från cookies för att fungera.

Behandling av uppgifter
Vi använder oss både av sessionscookies och permanenta cookies för att leverera våra Tjänster, och vi använder flera olika cookies på Hemsidan:
Nödvändiga cookies. Vi kan använda cookies för att registrera information om olika inställningar som har att göra med hur Hemsidan fungerar eller ser ut, till exempel en kunds språkinställningar på Hemsidan.
Analyscookies. Vi kan använda denna typ av cookies för att spara information om hur tjänsten används så att vi kan göra uppgraderingar. På samma sätt kan vi använda analyscookies för att testa nya meddelanden, sidor, funktioner eller nya Tjänster för att se hur våra kunder reagerar på dem.

Tredjepartscookies
Trots att vi använder våra egna cookies kan vi också behöva använda oss av tredjepartscookies för att lagra uppgifter om Tjänsten, skicka uppgifter till och från Tjänsten, och så vidare.

Vilka val kan du göra gällande cookies?
Om du vill utnyttja möjligheten att ta bort cookies eller ställa in så att din webbläsare nekar cookies kan du besöka din webbläsares hjälpsidor.
Men fortfarande gäller att om du tar bort cookies eller inte godkänner dem kommer du inte att ha möjligheten att använda dig av de flesta funktioner vi erbjuder. Du kommer förmodligen inte att kunna spara dina inställningar, och en del av våra sidor kommer inte att fungera korrekt.
För webbläsaren Chrome, besök denna sida från Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
För webbläsaren Internet Explorer, besök denna sida från Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/278835
För webbläsaren Firefox, besök denna sida från Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete cookies clear data destinations set away
För webbläsaren Safari, besök denna sida från Apple:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
För övriga webbläsare, besök hjälpsidorna.
Var kan man hitta mer information om cookies?
Du kan få reda på mer om cookies och hur de fungerar på hemsidor på:
All About Cookies: http://www.allaboutcookies.org/
Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/